รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายยุทธนา ทองภา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุุคล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^