รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายชัยณรงค์ แสงคำ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเลย

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์0610197111

อีเมล์

^