รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายชาติชาย วงศ์กิตตะ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดเลย รก.ศึกษาธิการจังหวัดเลย

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์0973016541

อีเมล์

^