รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์

กลุ่มบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^