รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพูนสุข ศรีวิชา

กลุ่มบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^