รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายฤตธวัส พินิจนึก

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายละเอียด

ที่อยู่ศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^