รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประทีป จิตต์งามขำ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์say2jo@gmail.com

^