รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาววนิดา ตาต้อง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์084-7667340

อีเมล์lovemonmee2529@hotmail.com

^