รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวการชาดและกิจการนักเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์086-2246534

อีเมล์sarotchancham@gmail.com

^