รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฏฐ์คเณศ สุรดีวิราพันธ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุุคล

ตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^