รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธนโชติ แสนสุภา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุุคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^