รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวจิญากร จันทร์สีมาวรรณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุุคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^