ข่าวสารจาก ศธจ.เลย

การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

13 ก.ย. 2561 0 931

แจ้งผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ที่ประสงค์ขอทราบผลคะแนนสอบให้ดำเนินการทำบันทึกข้อความ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่แจ้งไว้

ประกาศ กศจ.เลย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
ประกาศ กศจ.เลย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

06 ก.ย. 2561 0 2,603

ประกาศ กศจ.เลย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียด

แผนผังอาคารสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2561 (โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม)
แผนผังอาคารสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2561 (โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนเลยพิทยาคม)

14 ส.ค. 2561 0 2,274

แผนผังโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา แผนผังอาคารสอบโรงเรียนเลยอนุกูล แผนผังโรงเรียนเลยพิทยาคม แผนผังอาคารสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

02 ส.ค. 2561 0 315

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน คัดเลือกผลงาน/ผลการดำเนินงาน ของนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ และสถานศึกษา โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ รายละเอียด ประกาศเกณฑ์การประกวด การคัดเ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 ก.ค. 2561 0 11,250

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ภาษาจีน ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา นาฎศิลป์ คอมพิวเตอร์ การประถมศึกษา ปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว บรรณารักษ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

^