ข่าวสารจาก ศธจ.เลย

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

02 ส.ค. 2561 0 298

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน คัดเลือกผลงาน/ผลการดำเนินงาน ของนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ และสถานศึกษา โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ รายละเอียด ประกาศเกณฑ์การประกวด การคัดเ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 ก.ค. 2561 0 11,219

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ภาษาจีน ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา นาฎศิลป์ คอมพิวเตอร์ การประถมศึกษา ปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว บรรณารักษ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

19 เม.ย. 2561 0 1,161

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดาวโหลดน์รายละเอียดประกอบการสมัคร หนังสือส่ง ประกาศ เอกสารแนบท้าย๑ เอกสารแนบท้าย๒ เอกสารแนบท

^