คำสั่งบรรจุและแต่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3 (ศธจ.เลย ที่ 711/2561 ลว 17 ธันวาคม 2561)

^