ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน  คัดเลือกผลงาน/ผลการดำเนินงาน ของนักเรียน  นักศึกษา ครู/อาจารย์ และสถานศึกษา  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย  ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ รายละเอียด ประกาศเกณฑ์การประกวด การคัดเลือกผลงานนักเรียน การคัดเลือกผลงานครู การคัดเลือกผลงานสถานศึกษา ​เกณฑ์การประกวดศิลปะและอื่นๆ

Related

^