ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

^