รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑             ดาวโหลดน์รายละเอียดประกอบการสมัคร  หนังสือส่ง  ประกาศ เอกสารแนบท้าย๑  เอกสารแนบท้าย๒  เอกสารแนบท้าย๓

Related

^