ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

^