ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัด  ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ

Related

^