ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อนเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

^