รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาจีน
5. ภาษาญี่ปุ่น
6. วิทยาศาสตร์
7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
8. ฟิสิกส์
9. สังคมศึกษา
10. พลศึกษา
11. ดนตรีศึกษา
12. นาฎศิลป์
13. อุตสาหกรรม
14. ศิลปะ
15. ออกแบบนิเทศศิลป์
16. คอมพิวเตอร์
17. เกษตร
18. เกษตร (พืช)
19. คหกรรม
20 ประถมศึกษา
21. ปฐมวัย
22. จิตวิทยาและการแนะแนว
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ
ผังสถานที่สอบ

 

Related

^