ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue - ringed octopus)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://ppb.moi.go.th/midev07/upload/2775.pdf

Related

^