คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (18 มิ.ย.63)

^