ประกาศผลการสอบบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ประกาศผลสอบ  

Related

^