การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

^