ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ประกาศ  ตารางสอบ  นักจัดการงานทั่วไป  นักทรัพยาการบุคคล  นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการการเงินและบัญชี

Related

^