รับสมัครสอบบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2)

รับสมัครสอบบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. หนังสือนำส่ง  ประกาศ(ฉบับแก้ไข)  กำหนดการ ใบสมัครคัดเลือก

Related

^