คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ค.2562)

^