พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จ.เลย

^