พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

1
^