พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี

1
^