มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน เรียนดี ฯ

^