มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

1
^