พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

1
^